កម្ចីបុគ្គល

ENG

ក្តីស្រម៉ៃរបស់លោកអ្នកនឹងក្លាយជាការពិត! សម្រាប់អតិថិជន ដែលមានចំណូលជាប្រាក់បៀវត្សដែលមានបំណងទិញសម្ភារៈផ្សេងៗ និងប្រើប្រាស់ទូទៅដូចជា​​៖ ម៉ូតូ គ្រឿងសង្ហារឹម ទូរស័ព្ទ ទូរទស្សន៍​ និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗ ចំណាយលើការសិក្សា សេវាព្យាបាល រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។ល។ ជាមួយកម្ចីបុគ្គល របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី អាចបំពេញតម្រូវការលោកអ្នកបាន!

Personal Loan

លក្ខខណ្ឌពិសេស និងតម្រូវការឯកសារងាយៗ!

  • ទំហំប្រាក់កម្ចីរហូតដល់  ដងនៃប្រាក់ខែ ឬ ១០,០០០ ដុល្លារ
  • អ្នកស្នាក់នៅផ្ទះជួលក៏អាចខ្ចីបាន
  • មិនចាំបាច់មានអ្នកធានា
  • រយៈពេលរហូតដល់ ៣៦​​​ខែ
  • មិនតម្រូវអោយមានទ្រព្យដាក់ធានា
  • ការអនុម័តឆាប់រហ័សបំផុត
  • អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ១.៥% ក្នុងមួយខែ ឬ ១៨ % ក្នុងមួយឆ្នាំ (Effective interest rate)

តម្រូវការឯកសារ ៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន​
  • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
  • ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល៖ កិច្ចសន្យាការងារ សក្ខីប័ត្របើកប្រាក់បៀវត្ស (Payroll)  របាយការណ៍ធនាគារប្រចាំខែ (bank statement) ឬសៀវភៅគណនី។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនឹងត្រូវតំរូវ !