ផលិតផល និង សេវាកម្ម

សេវាកម្ចីទិញរថយន្ត ឥលូវនេះមានផ្តល់ជូននៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី​យើងខ្ញុំ​ ។ លោកអ្នក នឹងក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្តី​ស្រមៃ ដោយ​គ្រាន់តែបំពេញលក្ខខណ្ឌ​​ស្នើសុំងាយៗ ។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ផ្តល់ជួននូវជម្រើសសេវាកម្ចីទិញរថយន្ត ​ដ៏ល្អបំផុត​ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌពិសេស និងមានលក្ខណៈ​ប្រកួតប្រជែង​។

លក្ខណៈ​ពិសេស

 • ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៥០,​០០០ដុល្លារ
 • ប្រាក់កម្ចីផ្តល់ជូនរហូតដល់​ ១០០%
 • ផ្តល់ជូនរយៈពេលបង់​រំលស់រហូតដល់​​ ៦០​ខែ ឬ​ ៥ឆ្នាំ
 • អត្រាការប្រាក់ទាប
 • មិនមានទ្រព្យ​ធានា
 • ការអនុម័តឆាប់រហ័សបំផុត
 • តម្រូវការឯកសារមានភាពងាយស្រួល

Car Loan

ឯកសារសំរាប់កម្ចីទិញរថយន្ត

ចំពោះឯកត្តជន (មានចំណូលទៀងទាត់)

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬលិខិតឆ្លងដែន​
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
 • ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល៖កិច្ចសន្យាការងារ, សក្ខីប័ត្របើកប្រាក់បៀវត្ស,របាយការណ៍ធនាគារប្រចាំខែ ឬសៀវភៅគណនី។

ចំពោះអ្នកប្រកបអាជីវកម្ម

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬលិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ឬ​ប៉ាតង់ ឬលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • របាយការណ៍ធនាគារប្រចាំខែ ឬសៀវភៅគណនី

 លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនិងត្រូវតំរូវ !