កម្រងរូបភាព

Background
សកម្មភាពខ្លះៗនៃ ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
Background
សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកបំរើសេវាកម្មអតិថិជនរបស់បុគ្គលិក នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបំរើអតិថិជនអោយបានកាន់តែល្អប្រសើបន្ថែមទៀត
49633340_2215657045421816_3817723157272330240_o
ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
BG
RMF National Career 2018
311-1024x683
RMF GWE – Plant Tree 2018
BG
RMF Social Activity
BG
ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
SAP
ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
Cover
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការវាយតំលៃឥណទាន
ST
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីអំពើប្លន់