ទំនាក់ទំនង

គ្រឹះស្ថាន​​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយាល់ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

  • ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ អា១១៤ បេ១១៦ និង សេ១១៨ ភូមិបន្លាស្អិត សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  • ០២៣​ ៩៧០ ៧៧៧,  ០៨១​​ ៩៧០ ៧៧៧
  • info@royalmicrofinance.com.kh
  • www.facebook.com/Royalmfi