កម្មវិធីជប់លៀងបុគ្គលិកនៃគ្រួសារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី និងដើម្បីអបអរសាទរ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស ២៥៦៧ ខាងមុខនេះ នាថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤!

3

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 0037 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 DSC01552 DSC01564 DSC01567 DSC01579 DSC01682 DSC01712